جزوه کامل جمع بندی فیزیک پزشکی چکیده نکات مهم

جزوه کامل جمع بندی فیزیک پزشکی چکیده نکات مهم

جزوه کامل جمع بندی فیزیک پزشکی چکیده نکات مهم

مجموعه حاضر برای جمع بندی درس فیزیک پزشکی مهیا شده است

دارای نگاهی تست محور به تمام نمونه سوالات سالهای اخیر و استخراج مطالب از مهم نرین نکات و تست خیز مطالب آزمون های اخیر 

اراپه تست های مهم بهد از آوردن هر نکته (به صورت رنگی و هایلایت شده)

سوالات آزمون های وزارت بهداشت و تمام آزمون های علوم پایه سالهای اخیر یک تک بررسی شده و سپس طبقه بندی شده اند. برای هر دسته از مجموعه سوالات نکات مهم آن مبحث بیان گردیده و سپس نمودار درختی آن برای هر مجموعه به صورت جداگانه آمده و سپس بعد از اراپه هر مبحث چند تست مربوز به آن آورده شده است.

مناسب برای :

دانشجویانی که  برای آزمون علوم پایه آماده می شوند و نیاز به یک جمع بندی سریع از مطالب دارند.
دانشجویانی که  که در طول ترم برای شرکت در آزمون‌های میانترم نیاز به سوالات میکروطبقه بندی موضوعی برای مباحث مدنظر خودشون داشتن.
دانشجویانی  که شب امتحانای پایان ترم نیاز به جمع بندی خلاصه وار برای آزمون دارند.

دانشجویاتی که برای آزمون دکنری و یا هر آزمون وزارت بهداشت که تست های فیزیک پزشکی جزیی از آن می باشد آماده می شوند.

مشخصات کلی :

حاوی نکات مهم تستی  تصویر و نمونه سوالات تستی

 محتوی : 13 فصل در 142 صفحه با فرمت پی دی اف

رادیولوژی و تولید اشعه ایکس

برهم کنش پرتو ایکس با ماده

تشکیل تصویر در رادیوگرافی

جریانهای پرفرکانس و کاربرد آن

مجموعه پزشکی هسنه ای رادیوبیولوژی و حفاظت برابر پرتوها

فراصوت و نوردیدگانی

نواریون های فرصوت و نور دیدگانی

نکات کلیدی آزمایشگاه فیزیک پزشکی

 

 

 


خرید آنلاین